ความรู้เรื่องหลังคาผ้าใบแรงดึงสูง

//ความรู้เรื่องหลังคาผ้าใบแรงดึงสูง

ความรู้เรื่องหลังคาผ้าใบแรงดึงสูง

ผ้าใบแรงดึงสูง (Tension Membrane) เกิดขึ้นจากการออกแบบสร้างสรรค์ โดยออกแบบจากหน้างานและมีการคำนวณทางวิศวกรรมชั้นสูง ซึ่งประกอบไปด้วยผ้าใบที่มีคุณภาพสูง มีความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
หน้าที่ของผ้าใบแรงดึงสูง (Tension Membrane) สามารถรับแรงดึงเมื่อเกิดลมพัด ผ้าใบนั้นจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่มีโครงมาคอยพยุง

เนื่องจากรูปร่างของผ้าใบแรงดึงสูงมีรูปร่างที่โค้งกลับด้านกันอยู่  ทำให้ไม่มีจุดใดๆ บนหลังคามีลักษณะแบนราบ พื้นผิวแบบนี้จะมีการรั้งโครงสร้างของผ้าให้มีลักษณะแข็งเมื่อมีแรงดึง จึงทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่น้อยมากเมื่อมีลดพัด และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนับ 10 ปี ซึ่งหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงนั้นเปรียบเสมือนงานศิลปะที่สามารถใช้ในการป้องกันความร้อนจากแสงแดด และการป้องกันฝนได้เป็นอย่างดี

By | 2018-01-08T10:21:50+07:00 August 8th, 2015|st-blog|Comments Off on ความรู้เรื่องหลังคาผ้าใบแรงดึงสูง

About the Author: