ร่วมงานกับเรา

//ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา 2017-07-13T15:18:18+00:00

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (จำนวน : 2 อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

– เพศชาย – หญิง อายุ 25 ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

– มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง

– มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้

– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

– สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีพาหนะเป็นของตนเอง และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

1.) วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท

2.) ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและฝ่ายผลิตในบริษัท

3.) ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท

4.) สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทลูกค้า

5.) จำหน่ายสินค้าลูกค้าโครงการ และ ลูกค้าดีลเลอร์ หรืออื่นๆ

** เงินเดือน ตามตกลง

** รายได้อื่นๆ เพิ่มเติม ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + ค่าคอมมิชชั่นในการขาย

————————————————————————————————————————————————–

2.) ช่างติดตั้ง  (จำนวน : 5  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

–  เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป

– ไม่จำกัดวุฒิ

– มีประสบการณ์ การใช้เครื่องมือช่างทั่วไป

– มีความรับผิดชอบสูง

**หากมีประสบการณ์งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างผ้าใบ หรือ งานเชื่อม งานไฟฟ้า อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1.)  ประกอบขึ้นรูปตามแบบ

2.) ใช้เครื่องมือช่าง เช่น สว่าน ไขควง อื่น ๆ

3.) ทำงานเป็นทีม (มีคนสอนงาน)

4.) งานติดตั้งนอกสถานที่

5.) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

** มีเบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่ อื่นๆ

————————————————————————————————————————————————–

3.) Senior Warehouse  (จำนวน : 1  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี

– มีความรับผิดชอบสูง

– สามารถขับรถโฟลค์ลิฟท์ หรือรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

– มีความกระตือรือร้น อดทนต่อหน้าที่ และรับผิดชอบเป็นอย่างดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม WORD, EXCEL, Email และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้

** ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1.) ควบคุมดูแลการตรวจเช็คสินค้าประจำวัน ตรวจสอบการรับสินค้าเข้า รวมถึงการจัดเก็บสินค้าตามสถานที่จัดเก็บให้เรียบร้อย ถูกต้อง สะดวกต่อการเบิกจ่าย

2.) ควบคุมดูแลการจัดเตรียมสินค้าตามใบเบิกสินค้า

3.) ดูแลการตรวจเช็คสินค้า การบรรจุหีบห่อให้มีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งให้แก่ลูกค้า

4.) ดูแลการตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังที่แตกต่างในระบบประจำวัน/เดือน

5.) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกเสนอต่อผู้จัดการแผนก

6.) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกผลิต แผนกจัดซื้อ แผนกขาย เป็นต้น เพื่อให้มีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

7.) นำเสนอรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานของแผนกต่อผู้บังคับบัญชา

————————————————————————————————————————————————–

4.) พนักงานคลังสินค้า (จำนวน : 1  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

– มีความรับผิดชอบสูง

รายละเอียดงาน

1.)  ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า

2.) ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าและบันทึกเข้าระบบ

3.) ปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าเพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้น

4.) ทำรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา

————————————————————————————————————————————————–

5.) ธุรการงานการขาย (จำนวน : 2  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

– เพศชาย – หญิง อายุ 25 ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

– มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Word, Excel และ Email

– มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถรับสภาวะกดดันจากการทำงานได้ดี

– มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

– จัดทำเอกสารเสนอราคาให้แก่ลูกค้า และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน

1.)  ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ จัดพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเอกสาร

2.) ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

3.) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

————————————————————————————————————————————————–

6.) Draftsman พนักงานเขียนแบบ (จำนวน : 1  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม ช่างเทคนิคการเขียนแบบ การเขียนแบบเครื่องกล ช่างจักรกล หรือช่างไฟฟ้า

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

– มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและใช้โปรแกรมพื้นฐาน Sketch up / Photo Shop / 3D max / Auto Cad  หรืออื่น ๆ

– มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถติดต่อประสานงานกับต่างชาติได้

– มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความอดทน รับผิดชอบสูง มีความรอบคอบ รักการเรียนรู้อยู่เสมอ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานเป็นทีมได้

– สามารถขับรถยนต์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส

** กรุณานำตัวอย่างผลงาน หรือ Portfolio มาแสดงในวันสมัครงานด้วย

รายละเอียดงาน

1.)  ออกแบบ และเขียนแบบเสนองานผ้าใบแรงดึงสูง ผ้าใบพับเก็บได้ และสินค้ากันสาดแบบอื่นๆ รวมถึงงานออกแบบพื้นฐานต่างๆ เพื่อนำเสนอลูกค้าได้

2.) เขียนแบบ Detail การก่อสร้างเบื้องต้น

3.) ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายผลิตและติดตั้ง รวมถึงประสานงานกับลูกค้าได้

4.) สำรวจหน้างาน วางแผน และทำ Site Report ได้

5.) ให้ข้อมูลด้านเทคนิค และ สินค้าแก่ลูกค้าเพื่อสนับสนุนงานขาย

** มีการฝึกอบรมโปรแกรมเฉพาะทางด้านงานผ้าใบแรงดึงสูงให้ เมื่อเริ่มทำงาน

————————————————————————————————————————————————–

7.) Marketing Executive (จำนวน : 1  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

– เพศชาย – หญิง อายุ 25 ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี

– มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปี

– มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ

– รักงานบริการ กล้าแสดงออก

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– สามารถจัดงานกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น Event ออกบูท จัดโปรโมชั่น รวมถึงการวางแผนงาน

– มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word , Excel, Email ได้

** กรุณานำตัวอย่างผลงาน หรือ Portfolio มาแสดงในวันสมัครงานด้วย

————————————————————————————————————————————————–

8.) ผู้จัดการฝ่ายขาย (จำนวน : 1  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

– เพศชาย – หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

– ปริญญาตรีขึ้นไป

– ประสบการณ์ด้านบริหารการขายไม่ต่ำกว่า 5 ปี

– ทำงานเชิงรุก ภายใต้สภาวะกดดันได้ดี และสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะการเจรจาต่อรอง

– มีทักษะการขายที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีใจรักงานด้านบริการ

– บุคลิกดี มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

– ต้องมีประสบการณ์ด้านงานกันสาด งานโครงสร้างหลังคาผ้าใบ งานบ้านและคอนโดต่างๆ

– ซื่อสัตย์ และ มีวินัย

– สามารถใช้งานโปรแกรม Excel, Word, Email

– มีรถยนต์ส่วนตัว หรือสามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

** กรุณานำตัวอย่างผลงาน หรือ Portfolio มาแสดงในวันสมัครงานด้วย

รายละเอียดงาน

1.) นำเสนอขายสินค้า กันสาด งานหลังคาต่างๆ สำหรับโครงการหมู่บ้าน คอนโด ทั้งในกรุงเทพ/ปริมณฑล

2.) ดูแลให้บริการลูกค้าอย่างดีตลอดกระบวนการขายและหลังการขาย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

3.) วางแผนการขายประจำวัน/สัปดาห์/เดือน

4.) วิเคราะห์ลูกค้า และวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อหาช่องทางและวิธีการขายให้ตามเป้าหมาย

5.) ประมานการณ์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย กำไรขั้นต้น รวมถึงวิธีการเพิ่มยอดขายและกำไร

6.) ติดตามประเมินผลการขาย และจัดทำรายงาน Daily Call Report, Monthly Sales Analysis, Quarterly Sales

สวัสดิการทางบริษัท

1. ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ

2. ประกันสังคม

3. เบี้ยขยัน

4. OT

5. ค่า Commission  *บางตำแหน่งงาน

6. ค่าเสื่อมรถ * บางตำแหน่งงาน

7. เบี้ยเลี้ยงออกทำงานนอกสถานที่ * บางตำแหน่งงาน

8. ค่า Intensive (รายเดือน)

9. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

10. ชุดยูนิฟอร์ม

11. พักร้อน + ลากิจ (คิดรวมให้เป็นวันหยุดและได้รับเงิน 14 วันต่อปี)

12. งานเลี้ยงประจำปี

13. ตรวจสุขภาพประจำปี

14. บ้านพักให้เช่า *สำหรับบางตำแหน่งงาน

15. วันหยุดตามประเพณี

16. อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อแนะนำในการสมัครงาน

1. การกรอกใบสมัคร

1.1    กรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกรายการเท่าที่จะทำได้ ข้อความใดไม่มีหรือไม่ทราบ ให้ว่างไว้ หรือ ใช้เครื่องหมายขีดคั่น –

1.2    หากมีข้อสงสัยใดๆในการกรอกข้อความลงในใบสมัคร ให้สอบถามเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ (กรณีมากรอกใบสมัครที่บริษัท)

ในกรณีที่ผู้สมัครทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องกรอกข้อความลงไปในแบบที่ กำหนดไว้และตนเองก็ทราบข้อความที่จะต้องกรอกลงไปดีอยู่แล้ว

แต่ละเว้นไม่กรอกข้อความนั้นลง ทำให้บริษัทเข้าใจผิดพลาดไปจากความเป็นจริง บริษัทจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาที่จะไม่แจ้งข้อความที่

เป็นจริงให้บริษัท ทราบบริษัทอาจจะงดพิจารณาการสมัครนั้นได้

1.3   ในกรณีย้ายที่อยู่ ให้มาแจ้งที่อยู่ใหม่กับทางบริษัท เพื่อสะดวกในการติดต่อ

2. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์งาน

2.1   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

2.2   สำเนาใบสุทธิหรือใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรต่างๆ

2.3   สำหรับผู้สมัครชาย ต้องนำหลักฐานการพ้นภาระทางทหารมาแสดงด้วย

2.4   สำเนาใบรับรองจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)

2.5   สำเนาทะเบียนบ้าน

2.6   สำเนาบัตรประชาชน

2.7   หลักฐานอื่นๆ

        

หากท่านที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume และผลงานมาสมัครงานได้ที่

คุณกรรณิกา สุขเลิศ ฝ่ายบุคคล

E-Mail : kannika@sang-thong.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5691999 ต่อ 424

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหาว่าจ้าง บริษัท แสงทองผ้าใบ กันสาด จำกัด