หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight)

//หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight)
หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight) 2018-03-02T13:56:35+00:00

หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight)

หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight)

ST Skylight โครงสร้างเป็นเหล็ก มีทั้งระบบมือหมุนและมอเตอร์+รีโมท ลักษณะผ้าพับ เปิด-ปิด เป็นลอน สามารถ เลือกผ้าใบได้หลากหลาย ขนาดกว้าง 2.00 – 15.00 เมตร ยาวได้ถึง 30.00 เมตร ต่อชุด

Retractable Canvas Roof

หลังคาผ้าใบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่การใช้งาน หรือจะเรียกอีกอย่างว่าหลังคาเลื่อนผ้าใบ โดยเพิ่มฟังชั่นการเปิดหลังคา สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง หรือพับปิดหลังคา สำหรับป้องกันแสงแดดหรือฝนได้อเนกประสงค์ พร้อมทั้ง ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอย โดยมีรูปแบบให้เลือกถึง 2 ระบบ ดังนี้

1) Roman System : โครงสร้างเหล็กกล่อง 4 เหลี่ยม เหมาะสำหรับติดตั้งพื้นที่ภายนอกและภายใน ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก 2.00-9.00 เมตร ช่วงห่างของระยะเสาไม่เกิน 6.00 เมตร ระบบเคลื่อนที่ด้วยสลิง ควบคุมได้ทั้งมอร์เตอร์หรือมือหมุนให้เลือก ลักษณะผ้าใบเปิด-ปิดเป็นลอน

Roman System: This retractable canvas roof utilizes carbon steel square tube structure that is suitable for inside or outside area installation with space between 2.00-9.00 meters. Gap between supporting frames is 6.00 meters maximum. Sling mobilization with motor control or manual gear. Canvas opens and closes in wave shape.

2) Straight Truss System : โครงสร้างเหล็กเป็นโครงทัช มีความแข็งแรงสูง รองรับขนาดได้มากกว่า 6 เมตรขึ้นไป ระยะของช่วงเสาได้มากกว่า 6 เมตร ระบบเคลื่อนที่ด้วยสลิง ควบคุมด้วยมอเตอร์อย่างเดียว ลักษณะผ้าใบเปิด-ปิดเป็นลอน

Straight Truss System: Truss structure is a strong structure that can support lengthy area. Gap between supporting frames can be more than 6.00 meters. Sling mobilization with motor control only. Canvas opens and closes in wave shape.