ร่วมงานกับเรา

//ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา 2021-11-08T13:19:45+07:00

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1.) เจ้าหน้าที่ไอที IT Support (1 อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง, สัญชาติไทย

 • สามารถใช้ Mikrotik

 • สามารถใช้ Windows Server

 • สามารถใช้ SQL Query

 • ขับรถยนต์ได้

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

 • แก้ไขปัญหา Hardware Software Database

 • ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน

 • จัดหา ซ่อมบำรุง วางแผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

ประสบการ์ณในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (Job Experience)

 • ประสบการณ์ในด้านงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-ลูกข่าย โปรแกรมบริหารองค์กร และ SQL Server

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ลำลูกกา)

—————————————————————————————————–

2.) เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftman (จำนวน : 1  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี)  : ไม่เกิน 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม งานโยธา งานก่อสร้าง หรือสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการโปรแกรมออกแบบพื้นฐาน(sketchup /photoshop/3d max/autocad ) (เขียนแบบ Autocad 3D จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) ทางบริษัทฯ มีการฝึกอบรมโปรแกรมเฉพาะทางด้านงานผ้าใบแรงดึงสูงให้เมื่อเริ่มทำงาน

 • มีความสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดี

 • มีทรรศนคติที่ดีในการทำงาน มีความอดทน รับผิดชอบสูง มีความรอบคอบ รักการเรียนรู้อยู่เสมอ และทำงานเป็นทีมได้

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส

ลักษณะงาน

– จัดทำแบบที่ใช้ในการนำเสนอและแบบผลิตติดตั้งงานผ้าใบ และโครงสร้างได้ (preliminary design and shop drawings)

– รับข้อมูลเพื่อนำมาเขียนแบบ ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายผลิตติดตั้ง

– สำรวจและวัดพื้นที่ เพื่อใช้เขียนแบบผลิตได้

– งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน  : ปทุมธานี (ลำลูกกา)

___________________________________________________________________________________________

3.) เจ้าหน้าที่ธุรการผลิตและติดตั้ง  (จำนวน : 1  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์ด้านวัสดุงานก่อสร้าง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรู้ด้านโปรแกรมพื้นฐานในสำนักงาน

รายละเอียดงาน

1.)  ติดต่อประสานงานลูกค้า และจัดทำเอกสารส่งมอบงาน

2.) จัดเตรียมทำเรื่องเบิกจ่ายสินค้า

3.) ประสานงานผู้รับเหมา เพื่อติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า

4.) งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน  : ปทุมธานี (ลำลูกกา)


 

4.) เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Senior Warehouse (จำนวน : 1  อัตรา)

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย

 • อายุ(ปี) : ไม่เกิน 35 ปี

 • ระดับการศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี

 • ประสบการณ์(ปี) : ถ้ามีประสบการ์ณทางด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ขับรถโฟลค์ลิฟท์ หรือรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

 • มีความกระตือรือร้น อดทนต่อหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงาน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม WORD, EXCEL, ( โปรแกรมสำเร็จรูป) ได้

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแล การตรวจเช็คสินค้าประจำวัน ตรวจสอบการรับสินค้าเข้า
  รวมถึงการจัดเก็บสินค้าตามสถานที่จัดเก็บให้เรียบร้อย ถูกต้อง สะดวกต่อการเบิกจ่าย

 • ควบคุม ดูแลการจัดเตรียมสินค้าตามใบเบิกสินค้า

 • ดูแลการตรวจเช็คสินค้า การบรรจุหีบห่อให้มีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งให้แก่ลูกค้า

 • ดูแลการตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังที่แตกต่างในระบบประจำวัน/เดือน

 • จัดทำรายงานผลกปฏิบัติงานของแผนกเสนอต่อผู้จัดการแผนก

 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกผลิต แผนกจัดซื้อ แผนกขาย เป็นต้น
  เพื่อให้มีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

 • นำเสนอรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานของแผนกต่อผู้จัดการแผนก

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ลำลูกกา)

————————————————————————————————————————————————–

5.) เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง – ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

 • มีทักษะงานขาย

 • มีประสบการณ์ด้านโฆษณาของ Facebook ads. และ การตลาดออนไลน์ , สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 • บุคลิกดี มีความรับผิดชอบ ชอบทำงานเชิงรุกพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน

 • จัดทำใบเสนอราคา

 • ดูแลระบบลงโฆษณาใน Facebook, website ทั้งเรื่อง ข้อความ,รูปภาพในการลงโฆษณา

 • จัดงาน Event / Booth

 • ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า

  ————————————————————————————————————————————————–

สวัสดิการทางบริษัท

1. ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ

2. ประกันสังคม

3. เบี้ยขยัน

4. OT

5. ค่า Commission  *บางตำแหน่งงาน

6. ค่าเสื่อมรถ * บางตำแหน่งงาน

7. เบี้ยเลี้ยงออกทำงานนอกสถานที่ * บางตำแหน่งงาน

8. ค่า Intensive (รายเดือน)

9. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

10. ชุดยูนิฟอร์ม

11. พักร้อน + ลากิจ (คิดรวมให้เป็นวันหยุดและได้รับเงิน 14 วันต่อปี)

12. งานเลี้ยงประจำปี

13. ตรวจสุขภาพประจำปี

14. บ้านพักให้เช่า *สำหรับบางตำแหน่งงาน

15. วันหยุดตามประเพณี

16. อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อแนะนำในการสมัครงาน

1. การกรอกใบสมัคร

1.1    กรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกรายการเท่าที่จะทำได้ ข้อความใดไม่มีหรือไม่ทราบ ให้ว่างไว้ หรือ ใช้เครื่องหมายขีดคั่น –

1.2    หากมีข้อสงสัยใดๆในการกรอกข้อความลงในใบสมัคร ให้สอบถามเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ (กรณีมากรอกใบสมัครที่บริษัท)

ในกรณีที่ผู้สมัครทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องกรอกข้อความลงไปในแบบที่ กำหนดไว้และตนเองก็ทราบข้อความที่จะต้องกรอกลงไปดีอยู่แล้ว

แต่ละเว้นไม่กรอกข้อความนั้นลง ทำให้บริษัทเข้าใจผิดพลาดไปจากความเป็นจริง บริษัทจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาที่จะไม่แจ้งข้อความที่

เป็นจริงให้บริษัท ทราบบริษัทอาจจะงดพิจารณาการสมัครนั้นได้

1.3   ในกรณีย้ายที่อยู่ ให้มาแจ้งที่อยู่ใหม่กับทางบริษัท เพื่อสะดวกในการติดต่อ

2. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์งาน

2.1   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

2.2   สำเนาใบสุทธิหรือใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรต่างๆ

2.3   สำหรับผู้สมัครชาย ต้องนำหลักฐานการพ้นภาระทางทหารมาแสดงด้วย

2.4   สำเนาใบรับรองจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)

2.5   สำเนาทะเบียนบ้าน

2.6   สำเนาบัตรประชาชน

2.7   หลักฐานอื่นๆ

        

หากท่านที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume และผลงานมาสมัครงานได้ที่

คุณกรรณิกา สุขเลิศ ฝ่ายบุคคล

E-Mail : kannika@sang-thong.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5691999 ต่อ 424

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหาว่าจ้าง บริษัท แสงทองผ้าใบ กันสาด จำกัด