หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight)

//หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight)
หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight) 2022-06-15T13:15:08+07:00

หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight)

หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้ (Retractable Skylight)

ST Skylight โครงสร้างเป็นเหล็ก มีทั้งระบบมือหมุนและมอเตอร์+รีโมท ลักษณะผ้าพับ เปิด-ปิด เป็นลอน สามารถ เลือกผ้าใบได้หลากหลาย ขนาดกว้าง 2.00 – 15.00 เมตร ยาวได้ถึง 30.00 เมตร ต่อชุด

Retractable Canvas Roof

หลังคาผ้าใบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่การใช้งาน หรือจะเรียกอีกอย่างว่าหลังคาเลื่อนผ้าใบ โดยเพิ่มฟังชั่นการเปิดหลังคา สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง หรือพับปิดหลังคา สำหรับป้องกันแสงแดดหรือฝนได้อเนกประสงค์ พร้อมทั้ง ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอย โดยมีรูปแบบให้เลือกถึง 2 ระบบ ดังนี้

1) Roman System : โครงสร้างเหล็กกล่อง 4 เหลี่ยม เหมาะสำหรับติดตั้งพื้นที่ภายนอกและภายใน ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก 2.00-9.00 เมตร ช่วงห่างของระยะเสาไม่เกิน 6.00 เมตร ระบบเคลื่อนที่ด้วยสลิง ควบคุมได้ทั้งมอร์เตอร์หรือมือหมุนให้เลือก ลักษณะผ้าใบเปิด-ปิดเป็นลอน

Roman System: This retractable canvas roof utilizes carbon steel square tube structure that is suitable for inside or outside area installation with space between 2.00-9.00 meters. Gap between supporting frames is 6.00 meters maximum. Sling mobilization with motor control or manual gear. Canvas opens and closes in wave shape.

2) Straight Truss System : โครงสร้างเหล็กเป็นโครงทัช มีความแข็งแรงสูง รองรับขนาดได้มากกว่า 6 เมตรขึ้นไป ระยะของช่วงเสาได้มากกว่า 6 เมตร ระบบเคลื่อนที่ด้วยสลิง ควบคุมด้วยมอเตอร์อย่างเดียว ลักษณะผ้าใบเปิด-ปิดเป็นลอน

Straight Truss System: Truss structure is a strong structure that can support lengthy area. Gap between supporting frames can be more than 6.00 meters. Sling mobilization with motor control only. Canvas opens and closes in wave shape.

วีดีโอรีวิวการติดตั้ง

วีดีโอแกลลอรี่


วีดีโอรีวิวโปรเจค